Aanmelden lid

ONDERNEMERSVERENIGING BIO SCIENCE PARK

AANMELDFORMULIER

Alle bedrijven op het Leiden Bio Science Park en aan de Vondellaan kunnen lid worden van de Ondernemersvereniging.
Leden kunnen gebruik maken van alle faciliteiten die de vereniging te bieden heeft.

Onder bijzondere omstandigheden kan het bestuur bedrijven voordragen als lid, wanneer deze in de directe nabijheid van het park gevestigd zijn. De ALV neemt hierover een beslissing.

  • De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 350,- euro per kalenderjaar of deel daarvan. Bedrijven met maximaal 10 medewerkers op het moment van aanmelding betalen gedurende de eerste twee kalenderjaren slechts € 100,- als jaarlijkse contributie. Daarna wordt de contributie € 350,- per jaar.
  • Facturering van de contributie vindt plaats in januari van het lopende jaar. De factuur geldt als bevestiging van het lidmaatschap.
  • Het lidmaatschap kan op ieder moment ingaan. Facturering vindt plaats per heel kalenderjaar, inclusief het jaar waarin het lidmaatschap aanvangt.
  • Opzegging kan plaatsvinden per heel kalenderjaar, mits uiterlijk 1 december schriftelijk is opgezegd.
  • Het bestuur behoudt zich het recht voor om, na instemming van de ALV, bovengenoemde jaarlijkse contributiebedragen aan te passen.

Fout: Contact formulier niet gevonden.