Bedrijfsruimtes

Er gebeurt van alles op het park dat zichtbaar is in de openbare ruimte. Dat vraagt om afstemming tussen de grote spelers; gemeenten, Universiteit, parkmanagement, ondernemers (OVBSP), provincie en vastgoed ontwikkelaars.
Voor meer informatie, kijk op ….(website) , of maak een afspraak met ….(jouw persoon?)
Ondernemers letten vooral op het voorkomen van overlast en het bevorderen van de synergie. Daarbij is het bewaken van de identiteit van het park van groot belang.