Jan Voskuil – Aeonian Biotech


Hoe is je bedrijf ontstaan?

Ik signaleerde problemen met commerciële antilichamen die gebruikt worden in onderzoek en diagnostiek.

Die problemen heb ik, samen met anderen, jaren geleden aangekaart via discussies op social media zoals LinkedIn, waardoor ik in de gelegenheid kwam om één en ander internationaal onder de aandacht te brengen bij collega’s met zowel een academische als een commerciële achtergrond. Vorig jaar heb ik hierover een belangrijk artikel gepubliceerd en dat geeft mij de autoriteit om de catalogus van Aeonian Biotech op de wereldkaart te zetten.

Wat doet Aeonian Biotech?

Aeonian Biotech staat erom bekend gemakkelijker de juiste immunoreagentia (antilichamen voor onderzoek) te vinden in een zeer complexe markt. Onze Aeonian Rating® is een filter op basis van zeer zware kwaliteitseisen en zorgt voor een selectie van de allerbeste producten in de markt voor onze catalogus. Zonder die oplossing kopen wetenschappers nog te vaak een product dat niet het juiste eiwit detecteert, waardoor de interpretatie van de data niet meer betrouwbaar is. Men concentreert zich vaak op specificiteit (het bindt aan het bedoelde eiwit), maar vergeet dat selectiviteit (het bindt niet aan andere dan het bedoelde eiwit) ook belangrijk is. De resultaten van dure klinische studies in fase 2 en 3 kunnen als gevolg daarvan in twijfel getrokken worden.

Hoe zie je de toekomst?

Aeonian Biotech zit nog in een opstartfase, maar wanneer we meer produkten gaan verkopen worden we steeds meer bekend en wordt onze oplossing ook steeds beter gewaardeerd. De voortgang van het medisch en biologisch onderzoek zal sneller verlopen omdat het gevaar van valse detectie of verwarrende resultaten vermindert.

We streven ernaar om via social media en advertenties meer bekendheid te krijgen. Eén en ander hebben we al bereikt door autoriteit te behalen in de jaren voordat we met onze Nederlandse onderneming begonnen. De ultieme droom is wanneer onze Aeonian Rating® wereldwijd wordt erkend en gebruikt.

Waarom op het Leiden Bio Science Park?

Voordat we ons vestigden op het Leiden Bio Science Park werkte ik vier jaar van huis uit om mijn businessmodel en de website uit te werken. Dat is geen goed idee als je wereldwijd via internet contacten wil maken. Een IP adres dat als privéadres wordt gezien wordt niet gewaardeerd door ontvangende onderzoeksinstituten.

Vanaf het moment dat ik in het Leiden Bio Science Park gevestigd ben, is de reputatie van Aeonian Biotech meteen omhooggeschoten. Een gerenommeerde locatie is essentieel.

Mag ik van de gelegenheid gebruik maken om mijn dank te betuigen aan BioPartner? Hun hulp en omgeving heeft onze startup een enorme boost gegeven.

Wat het park betreft lijkt het mij dat er genoeg ruimte is om een centraal punt te creëren waar mensen van alle gebouwen elkaar kunnen ontmoeten. Het park is enorm groot geworden, maar ik zie nog geen interacties tussen de verschillende bedrijven verspreid over het park. Wellicht zou speciale evenementen op een centraal faciliteit gelegenheid geven om elkaar te ontmoeten en kennis te maken. Dat leidt tot netwerken.

En buiten het werk?

Na meer dan 20 jaar in Engeland te hebben gezeten, ben ik de natuur aldaar zeer weten te waarderen. Je kunt letterlijk overal lopen en van de natuur genieten. Iets wat in Nederland steeds moeilijker wordt.

Ik hoop dat de Nederlandse boeren die het nu moeilijk hebben, ivm de stikstof beperkingen, financiële steun kunnen vinden om hun velden te verrijken met meer natuur en terug te schakelen naar het oorspronkelijke concept van kleinschalige landbouw met veel wandelpaden ertussen door (meer zoals Engeland).

Jan Voskuil

Jan Voskuil is de oprichter en directeur van Aeonian Biotech Netherlands BV en Aeonian Biotech Ltd, respectievelijk gespecialiseerd in de verkoop van selectieve antilichamen en consultancy. Hij heeft zijn ervaring in immunoreagentia en celbiologie gedurende meer dan drie decennia aangescherpt, waarin hij zijn expertise vergaarde via een doctoraat in Amsterdam, postdoc-posities in Stanford USA en Oxford UK, evenals leidinggevende functies in verschillende contractonderzoeksorganisaties. Gedurende 12 jaar was hij de Chief Scientific Officer van de antilichaamfabrikant Everest Biotech in het VK.

Tijdens zijn tijd bij Everest Biotech besprak hij de zorgen van klanten over de kwaliteit van commerciële antilichamen binnen de wetenschappelijke en industriële gemeenschappen. Deze inspanningen resulteerden in de publicatie van een reeks wetenschappelijke peer-reviewed en open-access papers. De bijdragen van Jan leidden tot een uitnodiging om deel te nemen aan een wereldwijd webinar-evenement over antilichaamvalidatie, samen met invloedrijke personen met zowel industriële als academische achtergrond. 

Deze reeks webinars werd verder besproken in een prestigieus artikel waarvan Jan initiatiefnemer en eerste auteur was.

Meest recente publicaties

  • Voskuil JLA, Bandrowski A, Begley CG, Bradbury ARM, Chalmers AD, Gomes AV, Hardcastle T, Lund-Johansen F, Plückthun A, Roncador G, Solache A, Taussig MJ, Trimmer JS, Williams C, Goodman SL, 2020
    MAbs 12(1):1794421 
    “The Antibody Society’s antibody validation webinar series” 
  • Voskuil J.L.A., 2017
    F1000Research 6:161
    “The challenges with the validation of research antibodies”

Share this post