Samenwerken in LSH werkt


Leiden Bio Science Park is een centrum van wetenschap en innovatie, waar duizenden mensen aan de gezondheid van de toekomst werken. Het bundelen van krachten geeft hierbij een belangrijk voordeel. De OVBSP licht voorbeelden van slimme samenwerkingen uit. Deze keer spreken we met Anneke Janson van Vico Therapeutics en Jeroen van der Velden van Amarna Therapeutics, die als biologisch veiligheidsfunctionarissen (BVF) elkaars bedrijven auditen.

Samenwerking

De samenwerking startte jaren geleden, toen Anneke gevraagd werd om binnen Vico BVF te worden. Anneke: ‘Ik had ervaring als coördinator, maar nu moest ik als BVF alles zelf opzetten. Ik kende Jeroen al, want we zaten vroeger in dezelfde gang en groetten elkaar regelmatig. Ik wist dat hij onlangs een BVF cursus had gedaan, dus heb ik hem gevraagd, hoe doe jij dit eigenlijk?’

Regelgeving

De regelgeving voor biologische veiligheid geldt voor alle bedrijven die werken met Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO’s) en wordt bepaald door Bureau GGO. Iedere vijf jaar komt Inspectie Leefomgeving en Transport(ILT) langs om te controleren of alles op orde is. Het is aan de BVF om te zorgen dat aan alle regels wordt voldaan, waarbij gedacht kan worden aan gebruik en inrichting van ruimtes, procedures en protocollen en het opleiden van personeel. Een BVF heeft ook een signalerende rol en voert daarom zelf ieder jaar een audit uit. 

Kleine bedrijven

Voor kleine bedrijven met lagere budgetten is het gunstig om een eigen personeelslid op te leiden als BVF. Een nadeel is dat de BVF binnen deze bedrijven vaak meerdere rollen hebben. Jeroen: ‘Ik ben betrokken bij lab activiteiten als team leader assay development. Ik kom dan in de situatie dat ik die activiteiten zelf moet gaan auditen en dat is niet optimaal’.

Win-Win

Anneke nam op een goed moment contact op met Jeroen. Vico en Amarna hebben dezelfde soort bedrijfsvoering, zijn vergelijkbaar in grootte en zaten op hetzelfde punt in ontwikkeling. Anneke: ‘We zijn samen een plan voor een audit gaan maken en hebben samen een Standard Operating Procedure (SOP) geschreven. Dat werkte heel efficiënt, als een soort checklist.’ En nu voeren ze jaarlijks audits bij elkaar uit, waardoor ze onpartijdige feedback krijgen op de situatie. Een mooi voorbeeld van een win-win samenwerking. Maar zijn er ook nadelen? ‘Tot nu toe hebben we er alleen maar baat bij,’ zegt Jeroen. ‘Vertrouwelijkheid is afgedicht met NDA’s, net als met een ingehuurde auditor. Het kan natuurlijk zijn dat we het een keer niet eens zijn, maar daar moet je professioneel mee omgaan.’ Ook Anneke ziet alleen voordelen: ‘Ik zou iedere professional aanraden een buddy te zoeken. Je kunt via platform BVF in contact komen met anderen, maar je kunt ook vragen hoe het bij de buurman is geregeld.’

Share this post