19 april 2023 Debat: Moeten we het DNA van baby’s aanpassen?

Mogen we het DNA van Baby's aanpassen?

Wetenschap en Ethiek

Wetenschap kan waardevrij zijn, maar de toepassing van wetenschap is dat niet. Daarom organiseert het Onderwijsnetwerk Zuid Holland debatten voor scholieren en wetenschappers uit de praktijk.

Leidse Wetenschap en Debatdag

  • Datum & locatie 19 april 10-16 uur / debatronden: 10.30 uur – 15.15 uur
  • Hogeschool Leiden Zernikedreef 11
  • Doelgroep Scholieren bovenbouw havo en vwo uit regio Leiden
  • Onderwerp: aanpassen van het DNA van de mens

Deze Leidse Wetenschap en Debatdag maakt onderdeel uit van het onderwijsinnovatieproject Debat en Wetenschap in de klas 2022-2024. De scholieren hebben voorafgaand aan deze dag al 1 of 2 debatworkshops gevolgd over DNA aanpassingen van de mens.

Denkt u / uw bedrijf op een andere manier bij te kunnen dragen aan een succes tot deze dag (bijv. via interessante casussen in het lesmateriaal), stuur een mail naar het instituut ICLON van de Universiteit Leiden.

Gevraagde bijdrage:

Enthousiaste jonge onderzoekers die 1-2 uur in de ochtend of de middag van 19 april willen meewerken als experts en bij aantal debat groepjes langsgaan om evt. vragen te beantwoorden plus een ‘wild card’ met scholieren te bespreken.
Deze wild card of kenniskaart wordt door de organisatie van te voren opgesteld en geeft de expert een praktisch handvat om in gesprek te gaan met scholieren en helpt scholieren de discussie te verbreden.

Meer info via links:

Aanmelden

Stuur een mail aan Jorim Visser (ONZ)

De OVBSP vindt het enthousiasmeren van jonge mensen voor wetenschap belangrijk, dit zijn hun medewerkers van de toekomst. Daarom organiseert de OVBSP zelf verschillende events zoals de Life Science Café’s, Tech Talks en CEO-ontbijten en lunches.

Share this post