25 mei Informatiebijeenkomst opvanglocatie vluchtelingen

Opvanglocatie vluchtelingen Leiden

In de landelijke opvangcentra van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is vrijwel geen ruimte meer om mensen op te vangen die asiel aangevraagd hebben of een verblijfsvergunning hebben.
De Gemeente Leiden is op zoek gegaan naar mogelijkheden om zijn verantwoordelijkheid te nemen door het aanbieden van een locatie die geschikt is voor opvang van asielzoekers.

Locatie

De gemeente Leiden ziet de Haagse Schouwweg 8a tot n als geschikte locatie. Dit is een kantoorpand dat tegenover het Holiday Inn ligt en dat onderdeel is van het gebied waar de nieuwe wijk Westerpoort gepland is. Deze locatie is voor de periode van maximaal 5,5 jaar voor opvang beschikbaar. Er zijn afspraken gemaakt tussen de eigenaar van het pand, het COA en de gemeente over het beschikbaar stellen van de locatie.

De gemeente gaat ervan uit dat er plek is voor ongeveer 350 asielzoekers. Het COA wil het pand snel klaar maken voor de crisisnoodopvang van de 100 mensen die op dit moment, tot uiterlijk 1 juli, in de 3 Octoberhal verblijven. De planning is dat de opvanglocatie aan de Haagse Schouwweg voor deze mensen begin juni klaar is. De crisisnoodopvang zal naar verwachting circa een half jaar in gebruik zijn. Gedurende die tijd wordt het pand verbouwd, zodat het daarna geschikt is voor de opvang van in totaal circa 350 asielzoekers.

Maatregelen en begeleiding

Het COA en de gemeente treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de opvang straks op een veilige wijze en met zo min mogelijk overlast verloopt. Er is steeds begeleiding en toezicht en de locatie is ook altijd telefonisch bereikbaar. Afhankelijk van wie er komen te wonen zal er onderwijs zijn en werken bewoners aan hun asielprocedure.

Informatieavond

De gemeente en het COA organiseren op woensdag 25 mei een informatieavond van 20:00 tot 21:30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in het ECC Leiden, hoofdingang voormalig Holiday Inn.
Aanmelden voor de informatieavond kan via een email. Daar kunt ook vragen over de informatieavond stellen.
U kan ook bellen met telefoonnummer 14 071, keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur).

Share this post