28 november 2023; Informatiebijeenkomst Warmtelinq


Voor de omwonende en bedrijven rondom het Valkenburgse Meer die meer willen weten over de warmtetransportleidingen van WarmtelinQ in hun gemeente organiseren we, samen met de provincie Zuid-Holland en Vattenfall op dinsdag 28 november een bijeenkomst.

Waar en wanneer?

  • Locatie: ECC Leiden, Haagse Schouwweg 10, Leiden (Ruimte De Loft).
  • Datum: dinsdag 28 november 2023
  • Tijd: 18.30 – 20.30 uur
  • Inschrijven is niet nodig, het is vrije inloop.

De route van de leidingen

We weten waar de leidingen komen te liggen en hoe we ze gaan aanleggen. Op de informatiebijeenkomsten laten we u dit zien. Wilt u nu al meer weten? Neem dan een kijkje op deze pagina. Hier staan een filmpje van de aanlegmethode gestuurde boring.

Milieu Effect Rapport (MER), Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en onderzoeken

De onderzoeken naar de effecten van WarmtelinQ op de omgeving zijn klaar. De resultaten staan in het Milieu Effect Rapport (MER). We hebben naar allerlei zaken gekeken, zoals de impact op de biodiversiteit, archeologie en weidevogels. De onderzoeken zijn belangrijke input voor het Concept Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit PIP kunt u vergelijken met een bestemmingsplan voor de provincie.

Documenten bekijken

Waarschijnlijk stelt het college van de Provincie het concept Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en het Milieu Effect Rapport (MER) in november dit jaar vast. Daarna wordt het vrijgegeven voor inzage. Vanaf 8 december zijn de rapporten en alle onderliggende onderzoeken (online) te raadplegen. Tussen 8 december 2023 en 18 januari 2024 kunt u erop reageren. Dat noemen we een zienswijze indienen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Share this post