Bio Science Park cruciaal voor Leidse Economie


Meer weten over het hoe en waarom van het Leids Economisch programma?

Leids Economisch Programma

Leiden moet een stad blijven voor iedereen. Een plek waar iedereen kan werken, wonen, ondernemen, recreëren en waar het leefklimaat aan de hoogste standaard voldoet. Daarom hebben Leidse ondernemers samen met experts en partners, goed nagedacht over hoe we als stad kunnen investeren in de toekomst. Hoe we kunnen zorgen voor economisch herstel, ontwikkeling en innovatie. Hoe we de kansen en uitdagingen van morgen kunnen omarmen en gezamenlijk op zoek gaan naar een nieuw economisch cluster, passend bij het DNA van de stad. Kortom hoe we volop kunnen inzetten op duurzaam herstel en het vergroten van de veerkracht van de Leidse economie. Alles komt samen in het Leids Economisch programma. Daarbij is gekeken naar de vier (economische) clusters die Leiden rijk is: de bezoekerseconomie, het Leiden Bio Science Park, de bedrijventerreinen en de wijkwinkelcentra.

Vier Leidse clusters

Het Leids Economisch Programma kijkt naar de sterktes, zwaktes, kansen en uitdagingen voor de vier (economische) clusters die Leiden rijk is. Hierbij levert ieder cluster een unieke bijdrage aan de stad. Waar het Leiden Bio Science Park zich kenmerkt als sterk biotechnologisch cluster en werkgelegenheid biedt aan meer dan 19.000 mensen, zorgen de wijkwinkelcentra voor een sterk lokaal basisvoorzieningenniveau in de wijk. Het centrum onderscheidt zich met een sterke bezoekerseconomie met het niet-dagelijkse aanbod van terrassen, winkels, horeca en cultuur. Tot slot bieden de bedrijventerreinen ruimte aan een breed scala aan ondernemers en bedrijven en zorgen ze voor een sterk lokaal voorzieningenniveau en een brede werkgelegenheid.

Zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Om Leiden voor te bereiden op de kansen en uitdagingen van morgen, lopen de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) als groene leidraad door het Leids Economisch Programma. De SDGs (zie pag 5) zijn een ontwikkelagenda voor het jaar 2030 en zijn onder te verdelen in doelen voor mensen, de industrie, een duurzame planeet en doelen voor een betere en effectievere samenwerking. Het unieke van deze doelen is dat deze alleen door samenwerking gehaald kunnen worden, zoals met convenanten, publiek-private partnerschappen of akkoorden. Wij zijn van mening dat veranderingen en innovaties van onderaf komen, waarbij met een voorwaardenscheppende overheid wordt gewerkt aan gezamenlijke oplossingen en innovaties. Zo bouwen alle Leidenaren samen aan het
Leiden van morgen’.

In de media

Vanaf dinsdagavond 28 september 2021 om 18.00 uur te zien op tv-kanaal 1412 of 40 (Ziggo) en online: https://www.unity.nu/TV/live Te gast deze keer:

  • Jasper Visser, van @stichting Leiden2030, expert en adviseur voor het Leids Economisch Programma
  • Bas Reichert, voorzitter van ondernemersvereniging Leiden Bio Science Park
  • Esther Peters, directeur van NL Space Campus
  • Joanne van der Leun, decaan rechtenfaculteit Universiteit Leiden
  • Yvonne van Delft, Wethouder Economische zaken
  • Nico Tates, Voorzitter Ondernemend Leiden

Opgenomen in het prachtige Academiegebouw van de Universiteit Leiden, aan het Rapenburg met dank aan Lilian Visscher

Bekijk hier alvast een korte impressie: https://youtu.be/yA1SqgX-HeM

Share this post