Cyberweerbaarheid bij kleinere bedrijven in de Life Sciences & Health


Grotere bedrijven en instellingen hebben vaak voldoende capaciteit en middelen om zich adequaat te beveiligen, maar kleinere organisaties weten niet altijd hoe ze zich tegen cyberaanvallen kunnen wapenen.

Behoefteonderzoek

In opdracht van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), The Hague Security Delta (HSD) en Leiden Bio Science Park (LBSP) wordt daarom een verkenning uitgevoerd naar de behoefte aan een cyberweerbaarheidscentrum voor de Life Science & Health sector in Zuid Holland. Dit centrum is bedoeld om partijen in de keten via o.a. bewustwording, advies, kennisdeling, training en slachtofferhulp te ondersteunen bij het vergroten van het cyberweerbaarheid. De kosten zijn afhankelijk van het pakket waaraan behoefte bestaat, maar zijn beperkt in verhouding tot de gevolgen voor uw bedrijf bij een geslaagde aanval.

Hoewel cyberdreigingen steeds groter worden, zijn veel partijen zich nog nauwelijks bewust van de risico’s. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse bedrijven en instellingen is de afgelopen jaren aangevallen met ransomware. Bij een geslaagde aanval krijgen criminelen niet alleen toegang concurrentiegevoelige bedrijfsdata, maar ook tot data van bijvoorbeeld klanten, personeel en studenten.

Impact op het bedrijf:

  • Bij ruim een kwart ligt de bedrijfsactiviteit enkele dagen stil, wat leidt tot een aanzienlijk omzetverlies.
  • Ruim de helft van de getroffenen ervaart reputatieschade.
  • Hoewel het betalen van losgeld door de overheid wordt afgeraden, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Hiscox dat meer dan de helft van de aangevallen bedrijven betaalt om weer toegang te krijgen tot gegijzelde gegevens (gemiddeld bijna 96.000 euro, maar vaak fors hoger).
  • Het betalen van losgeld had niet altijd het gewenste effect: zo werden de gegevens van de helft van de Nederlandse bedrijven alsnog gelekt en/of verkocht, en ruim een kwart werd later nogmaals aangevallen met ransomware.

Belangstelling voor ondersteuning?

Neem contact op met kwartiermaker Berry Roelofs (tel. 0654660568, mail: berry.roelofs@bciglobal.com)

Share this post