€140.000 beschikbaar voor bijscholing in Bio Sciences


Snelle technologische ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de kennis en kunde van medewerkers op het Leiden Bio Science Park. Bedrijven en onderwijsinstellingen werken daar aan de verbetering van welzijn en gezondheid van mensen in binnen- en buitenland. Net zoals in veel andere sectoren, verandert het werk bij de bedrijven op het Bio Science Park. Om ervoor te zorgen dat medewerkers hun vaardigheden blijven ontwikkelen, investeert de provincie via het Human Capital Akkoord €140.000 in het Human Capital deelakkoord Ecosysteem LLO (Leven Lang Ontwikkelen) Bio Sciences. Dit initiatief voeren de partners van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Bio Sciences uit, onder aanvoering van mbo Rijnland.

Learning Community

Het Ecosysteem LLO Bio Sciences zal een zogenaamde Learning Community opzetten op mbo- en hbo-niveau. Leven Lang Ontwikkelen (LLO) ligt aan de basis van deze community. Dit houdt in dat werknemers tijdens hun loopbaan kunnen blijven leren om zo hun vaardigheden en kennis up-to-date te houden via onder meer cursussen, trainingen en masterclasses.

”De Zuid-Hollandse economie krijgt een extra impuls als werknemers en bedrijven blijvend investeren in het continu verwerven van nieuwe kennis. De provincie investeert daarom in programma’s die leven lang ontwikkelen stimuleren. Het verwerven van nieuwe kennis zorgt zo voor nieuwe mogelijkheden in een innovatief Zuid-Holland.”

Gedeputeerde Willy de Zoete (Economie – Human Capital):

200 werknemers bijscholen

Het plan is om 200 werknemers bij te scholen. Onderwerpen waar de medewerkers (meer) over zullen leren zijn onder meer Bio Informatica, Good Manufacturing Practices (GMP) en Regenerative Medicine. Ook zijn er trainingen voor digitale vaardigheden. CIV-partners Hogeschool Leiden en Biotech Training Facility (BTF) zorgen voor de scholing.

“Samen zorgen we ervoor dat kennis en vaardigheden op het Leiden Bio Science Park altijd up-to-date zijn. Door met ons nascholingscentrum en de BTF samen op te trekken met bedrijven, kunnen wij onze trainingen voor professionals perfect afstemmen op hun dagelijkse praktijk. Door die wisselwerking vloeit kennis uit de bedrijven ook soepel terug in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.”

Maria Plug, manager Centrum Bioscience en Diagnostiek van de Hogeschool Leiden,:

Human Capital

Ecosysteem LLO Bio Sciences is onderdeel van het bredere Human Capital Akkoord. Dat akkoord werd in juni 2019 ondertekend door 66 partijen en sectoren in Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland zijn de initiatiefnemers van het Human Capital Akkoord. Het heeft als doel het talent van werkenden optimaal te benutten. Lees op de website van Economic Board Zuid-Holland meer over het Human Capital Akkoord.

Share this post