Economie071 wil stagetekorten aanpakken met ‘Stagepact071’


Geen stage betekent vaak geen diploma. Voor veel (ex-)studenten is dit herkenbaar. Door de coronacrisis is er een groot tekort aan stages, wat tot studievertraging kan leiden. Om dit tegen te gaan, wil Economie071 samen met haar partners duizend stageplekken creëren voor jongeren uit de Leidse regio. Dit Stagepact071 moet ervoor zorgen dat studenten een geschikte stage kunnen vinden. Daarnaast kan de regio zo blijven beschikken over gekwalificeerde jongeren en kunnen bedrijven scouten naar nieuw talent.

Voor veel opleidingen is een stage een belangrijk onderdeel van het studieprogramma. De studenten doen in deze periode namelijk veel ervaring op. Mbo-, hbo- en wo-studenten kunnen hun theoretische kennis van de opleiding nu daadwerkelijk toepassen in de praktijk. Wanneer afgestudeerden op zoek gaan naar een baan, is praktijkervaring een van de belangrijkste onderdelen van een CV. Een onmisbaar onderdeel van de opleiding dus. Het is daarom noodzakelijk dat het groeiende tekort aan stages wordt aangepakt. De partners van Economie071 gaan zich daar nu voor inzetten met het Stagepact071. De samenwerking van zes gemeentes in de Leidse regio en de onderwijsinstellingen moet komend jaar duizend stageplekken gaan op gaan leveren.

Momenteel zijn er nog wel stages die doorgaan. Zo kunnen studenten alsnog praktijkervaring doen, al dan niet online. De coronacrisis zorgt echter niet alleen voor minder stagemogelijkheden, maar de invulling van de stages is ook anders. Voor veel stageplekken is thuiswerken nu de norm, net als voor werkende mensen. Dit is echter niet voor elke stage mogelijk. Zo geeft mboRijnland aan dat er op dit moment een tekort is van 850 stageplaatsen. Dit aantal kan zelfs nog oplopen als er geen maatregelen worden getroffen.

Ondertussen wordt er al hard nagedacht over oplossingen voor het tekort, zo blijkt uit de rapportage over Stagepact071. Er zijn namelijk verschillende plekken die in deze periode juist extra handen kunnen gebruiken. Zo zijn er inmiddels al vijftig MBO-studenten aan de slag gegaan bij corona vaccinatiestraten. Ook wordt er geassisteerd bij basisscholen om de drukte van de noodopvang aan te kunnen. Deze oplossingen zijn echter nog niet voor elke opleiding realistisch. Daarom is het van belang dat bedrijven ook meewerken aan het oplossen van het stagetekort, zeker voor de lange termijn. Ook na de coronacrisis moet het tekort namelijk teruggebracht worden. Het idee is dan ook om een structureel stagenetwerk op te zetten. Zo kunnen er stagebeurzen worden georganiseerd en worden er voorlichtingen gehouden voor de nieuwe stagiaires. Ook gaan er ‘stagejagers’ op pad om werkgevers met de opleidingen in contact te brengen. Op deze manier kunnen er op den duur meer stageplekken gerealiseerd worden.

Naast dat de studenten veel aan het stagepact hebben, komt dit uiteindelijk ook ten goede aan de ondernemers zelf. Op deze manier komen er immers gekwalificeerde arbeiders beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Waar personeelstekorten tijdens de coronacrisis wellicht verminderd zijn, zal dit in de toekomst vaak nog een probleem zijn.

De organisatie achter Stagepact071 hoopt dit jaar al resultaten te zien. Zodat er voor zoveel mogelijk studenten studievertraging voorkomen kan worden.

zie ook:
gemeente Leiden
BV Leiden
Achtergrond informatie Economie071
Projectkaart op Economie071

Share this post