Energielabel C voor kantoren


Een energielabel is een label dat aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Er zijn kwalificeringen van A tot en met G. Een gebouw met een A kwalificering verbruikt weinig energie.

Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw waarbij de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties 50% of meer beslaat van de totale oppervlakte én de oppervlakte aan kantoorfuncties groter is dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent dat uiterlijk op die datum alle maatregelen die tot minimaal energielabel C leiden, getroffen moeten zijn en op basis daarvan een energielabel is geregistreerd.

In 2019 zijn nieuwe doelstellingen geformuleerd voor de gebouwde omgeving in het Klimaatakkoord, namelijk het realiseren van een CO2-arme omgeving in 2050. Voor 2030 is een tussendoelstelling geformuleerd. Deze energielabel C verplichting is een stap richting deze doelstellingen.

Volgens de laatste schatting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn er ongeveer 65.000 kantoren die moeten voldoen aan de verplichting voor energielabel C (alleen kantoorfunctie, niet gebouwen met gecombineerde functies). In totaal telt Nederland zo’n 100.000 kantoren. Kleine kantoren en monumenten zijn uitgesloten van deze verplichting. Als we van deze getallen uitgaan, heeft nu 38% van de energielabel-C-plichtige kantoren een groen label van C of beter en voldoet daarmee aan de verplichting. Het gaat om zo’n 25.000 kantoren, maar dit is vermoedelijk een onderschatting. Bekend is dat in een beperkt aantal gevallen alleen delen van een pand zijn geregistreerd in de energielabeldatabase, terwijl het gehele pand werd bedoeld.

Het aantal energielabel C plichtige kantoren met een groen label neemt sinds 2017 met 8 procent wel toe, maar te langzaam. Wanneer dit tempo niet versnelt, voldoen in 2023 lang niet alle kantoren aan de verplichting.

Lees verder op:

  • https://www.nen.nl/nieuws/bouw/toename-energielabel-c-kantoren-te-traag/
  • https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/energielabel-c-kantoren/veelgestelde-vragen
  • https://www.odmh.nl/thema/duurzaamheid/rubriek/energielabel/

Share this post