Enquête over digitale veiligheid Bio Science Park Leiden

Onderzoek naar Cyber Security

In opdracht van Security Delta voeren de Hogeschool Leiden, de Haagse Hogeschool en Reqon gezamenlijk een onderzoek uit naar digitale veiligheid in de organisaties in het Bio Science Park Leiden

Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe het is gesteld met de digitale veiligheid in deze organisaties en in hoeverre deze verbeterd zou moeten worden.

In het onderzoek wordt niet alleen gekeken naar de veiligheid van de IT, ofwel de informatietechnologie (denk aan kantoorautomatisering, administratieve automatisering, cloud-functies en netwerken), maar ook naar de veiligheid van de OT, ofwel de operationele technologie (denk aan automatisering van fysieke processen en systemen, zoals productie, logistiek, opslag, verpakking, etc.).

De OVBSP vraagt u om mee te werken aan dit onderzoek. Het onderzoek is volledig anoniem en de verwerking van de data voldoet uiteraard aan hoge veiligheidsstandaarden. Het invullen van de enquête neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk donderdag 19 mei 2022.

De uitkomsten van de enquête zijn niet herleidbaar tot personen of organisaties, en worden gebruikt in de onderzoeksrapportage om uitdagingen en oplossingsrichtingen voor het verbeteren van digitale veiligheid in het Bio Science Park Leiden inzichtelijk te maken.

Organisaties die geïnteresseerd zijn kunnen zich aan het einde van de enquête aanmelden voor (1) een kosteloze volwassenheids¬meting voor de organisatie van de digitale veiligheid en/of (2) een meting van de technische veiligheid van uw netwerk.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Emiel Kerpershoek, projectleider van de Haagse Hogeschool

Share this post