Financiële tegemoetkoming voor werkgevers bij het sneltesten


Het ministerie van VWS heeft een regeling getroffen die werkgevers financiële ondersteuning biedt om werknemers op corona te laten testen. Het voornaamste doel is om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. In eerste instantie is de regeling alleen bedoeld voor bedrijven en organisaties waar thuiswerken niet mogelijk is.

Wie kan, werkt thuis. Voor organisaties waarbij thuiswerken onmogelijk en 1,5 meter afstand houden moeilijk is, zijn er verschillende mogelijkheden om preventief testen voor werknemers te faciliteren.

Preventief testen betekent dat mensen getest worden op corona zonder dat er een vermoeden bestaat van besmetting. Werknemers zonder klachten of een bekende besmetting in hun omgeving kunnen preventief getest worden middels een sneltest of een zelftest. Het advies is om dit twee keer per week te doen. Het doel: zo snel mogelijk besmettingen signaleren en daarmee een veiligere werkomgeving creëren wanneer thuiswerken onmogelijk en 1,5 meter afstand houden moeilijk is.

Sneltesten op je eigen locatie

Een testfaciliteit op de werklocatie voor het preventief testen van werknemers kun je zelf oprichten, met werkgevers in de buurt of met een commerciële partner. Voor welke vorm je ook kiest, elke testfaciliteit die gebruikmaakt van sneltesten moet te allen tijde voldoen aan de richtlijnen en standaarden zoals opgesteld door het RIVM. 

Lees hoe het werkt

Zelftesten faciliteren

Testen is cruciaal om het coronavirus in te dammen. Op de werkvloer zorgt het niet alleen voor meer veiligheid, maar ook voor het eerder opsporen van het virus. Thuiswerken is en blijft voorlopig de norm, maar is niet altijd voor iedereen mogelijk. Het testen is nu een optie voor bedrijven waar de aard van het werk vereist dat mensen fysiek met elkaar samenwerken, zoals distributiebedrijven, productiebedrijven of het openbaar vervoer. Het is ook mogelijk om een testfaciliteit gezamenlijk in te richten, bijvoorbeeld op een bedrijventerrein. Overigens betekent frequent testen op de werkvloer niet dat de 1,5 meter afstand en andere maatregelen kunnen worden losgelaten.

Meer informatie?

Bedrijven die hun werknemers willen laten testen, kunnen gebruikmaken van de website werkgeverstesten.nl. Deze website is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland en biedt werkgevers een praktisch handvat om werknemers op een verantwoorde en veilige manier te testen. Om precies te weten wat er komt kijken bij het testen, kun je op de website hier de ‘Toolkit inrichten testlocatie voor antigeentesten’ downloaden.

Let op

Bedrijven kunnen het testen alleen  onder toezicht van een bedrijfsarts of arbodienst laten uitvoeren. De financiële regeling is uitsluitend via arbodienst of bedrijfsarts aan te vragen. Zij kunnen eenmaal per maand een verzamelfactuur voor de uitgevoerde sneltesten aan VWS verzenden. Na goedkeuring ontvangen bedrijven een vaste vergoeding. Voor meer informatie over de (aanmeldprocedure van) de financiële vergoeding, kun je hier op de website van de rijksoverheid kijken.

Bedrijven moeten uitdrukkelijk toestemming vragen aan de medewerkers om een test te ondergaan. Ook mogen de medische gegevens van medewerkers niet worden gedeeld met de werkgever. De verwerking van deze gegevens wordt door de bedrijfsarts gedaan.

Share this post