Geld nodig voor een innovatief idee?


Het Leids Stimuleringsfonds steunt initiatiefnemers die inspelen op de snel veranderende wereld. Doel: de weerbaarheid en de veerkracht van onze lokale economie vergroten. Heb jij een plan dat daarin meehelpt, maar zit je krap in de middelen om dit te realiseren? Kijk wat het Leids Stimuleringsfonds aan jouw initiatief kan bijdragen.

Voor een veerkrachtige economie

Verandering is de constante. Daarom moeten we inzetten op veerkracht, het vermogen om kansen te verzilveren. Het Ondernemersfonds Leiden verwelkomt elk initiatief dat een antwoord geeft op marktvragen die gerelateerd zijn aan:

  • innovatie
  • corona-economie
  • digitalisering
  • energietransitie
  • circulaire economie

Leids Stimuleringsfonds selecteert kansrijke initiatieven en honoreert deze met een financiële startondersteuning. De steunbedragen bevinden zich in de range € 5.000 – € 50.000. Ben je bezig met een initiatief dat Leiden veerkrachtiger maakt? Elke kalendermaand is er een aanvraagronde.

Het moet het altijd om een samenwerkingsverband gaan. Daarnaast is het belangrijk dat het initiatief gericht is op duurzame versterking van de economie en aanvragers moeten zelf zorgen voor minimaal 30% cofinanciering.

Je plan moet in ieder geval bestaan uit een omschrijving van doel, inspanningen/activiteiten, het verwachte resultaat, een planning, een begroting en een dekkingsplan.

Interesse?

Share this post