Gezocht: ondernemer met hart voor kunst


De gemeente Leiden gaat samen met het Lucas van Leydenfonds en de supervisor voor het LBSP een commissie opstarten die een plan gaat maken voor kunst in (de openbare ruimte van) het LBSP.
Naast het inventariseren van reeds bestaande kunstwerken, het in kaart brengen van locaties voor nieuwe kunst, zullen er ook locaties gedefinieerd worden voor kunst die reeds in bezit is bij de gemeente, maar op dit moment in het depot is opgeslagen.

Ondernemers met een warm hart voor kunst zijn bij deze uitgenodigd zich aan te melden voor deelname aan deze commissie.

aanmeldingen richten aan Bart Zwaan, Gebiedsmanager LBSP van de gemeente Leiden

Share this post