In 2022 is Leiden European City of Science


Komende zomer strijkt het tweejaarlijkse ESOF-congres in Leiden neer, en in het verlengde daarvan het EUCYS-event voor jonge wetenschappers.

“Dat biedt Leiden de kans om zich een jaar lang te profileren als stad van wetenschap, innovatie en oplossingen. Daarnaast hebben we het publieksprogramma ‘Kennis door de Wijken’, waarmee we Leidenaren 365 dagen lang laten zien hoe de wetenschap bijdraagt aan opgaven als duurzaamheid, inclusie en leefbaarheid.”

Paul Dirkse

Beste binnenstad

Het stadskantoor staat naast Leiden Centraal, het zesde station van Nederland, op vijftien minuten afstand van Schiphol. Aan de ene kant ligt de historische binnenstad en aan de andere kant ligt het Bio Science Park, de grootste Life Sciences & Health Campus van Nederland met ruim driehonderd bedrijven, instellingen en organisaties. Het resultaat van ruim 35 jaar lang stug vasthouden aan één formule: biotech.

“De kracht van Leiden is dat we met onze partners consistent werken vanuit een gezamenlijke visie om de stad nog aantrekkelijker te maken voor inwoners, bedrijven en werknemers”, vertelt wethouder Fleur Spijker.
Bedrijven die interesse hebben in Leiden nodigen we van harte uit om langs te komen. De koffie staat klaar!”

Lees het hele artikel hier.

Share this post