Interessante vacature PRACTOR Bio Sciences CIV


Het practoraat draagt bij aan het innoveren en flexibiliseren van het onderwijsaanbod van de betrokken onderwijsinstellingen, waarmee het menselijk kapitaal verder wordt versterkt. De ‘lessons learned’ worden breed gedeeld zodat opschaling mogelijk wordt. Het practoraat functioneert zo als een scharnier tussen de innovatie van de beroepspraktijk en vernieuwing van het onderwijs. Daar waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij practoraten en lectoraten. 

Een van de belangrijke pijlers in het CIV Bio Sciences is praktijkgericht onderzoek met betrekking tot het ontwikkelen en verkennen van innovatie in de Bio Sciences en de implementatie daarvan in het vakonderwijs. Hiervoor zoeken we een practor (ca. 0,4 fte), die als onderdeel van mboRijnland, onder de koepel van het CIV Bio Sciences, het Practoraat Bio Sciences gaat opzetten. 

De kern van het Practoraat Bio Sciences richt zich op het onderzoeken van Bio Sciences innovaties en arbeidsmarktontwikkelingen en -behoeften en daarbij passend mbo onderwijs, waarbij een (kwalitatieve) meerwaarde ontstaat voor het werkveld (de beroepspraktijk), huidige en toekomstige studenten (beroepsbekwaam en toekomstig beroepsperspectief) en docenten (professionalisering).

Belangstelling?

Download hier de vacaturetekst
Solliciteer op mboRijnland

De practor is boegbeeld, inspirator en motor van praktijkgericht onderzoek. 

Share this post