Jan Schultz nieuwe penningmeester OVBSP

Jan Schultz

Tijdens de ALV van de OVBSP op 23 juni jongstleden is afscheid genomen van Frank Waardenberg als penningmeester. Frank wordt opgevolgd door Jan Schultz, van het bedrijf ZoBio

Jan Schultz heeft chemische technologie aan de TU Delft gestudeerd en is vanaf het begin van zijn professionele carrière werkzaam bij contract research organisaties op het gebied van preklinisch geneesmiddelenonderzoek.

Jan Schultz is sinds juni 2017 werkzaam bij ZoBio en is momenteel Managing Director Business Development. ZoBio is een spin-out van de Universiteit Leiden en het bedrijf gebruikt verschillende biofysische technieken voor het ontdekken en ontwikkelen van potentieel nieuwe geneesmiddelen (‘small molecules’). Het is een contract research organisatie die onderzoeksprojecten (‘gene-to-lead’) uitvoert in opdracht van farmaceutische en biotech bedrijven in Europa, de Verenigde Staten en Japan. ZoBio is gevestigd in BioPartner 2 en heeft 40 mensen in dienst die werken in de vakgebieden eiwitproductie, ontwikkeling van in vitro test systemen, structuur biologie en medicinale chemie.

Share this post