Kunst op het Bio Science Park


Ter illustratie, de steen der wijzen van Kathrin Schlegel op het Erasmus MC park

Park van verwondering in de stad van Kunst en Kennis

Het Leiden Bio Science Park (LBSP) is het grootste kenniscentrum van Nederland wat betreft life sciences and health. Binnen Leiden, de stad van kunst en kennis speelt dit gebied een grote rol. In de komende jaren zal het LBSP zich verder ontwikkelen tot een Innovation District: een gebied met hoge dichtheden waar een mix van werken, wonen en horeca zorgt voor een vruchtbaar klimaat voor ondernemerschap en innovatie. De kunstcommissie LBSP onderzoekt, de mogelijkheid om ook kunst tot de vaste infrastructuur te maken, in lijn met de hoge cultuurdichtheid die Leiden als stad bezit.

Leiden2022

In 2022 fungeert Leiden een jaar lang als European City of Science. Dit hele jaar staat Leiden in het teken van kennis, wetenschap, kunst en kunde en zijn de ogen van Europa op onze stad gericht. In het DNA van de ‘Stad van Ontdekkingen’ zijn kennis en cultuur onlosmakelijk met elkaar verweven: juist in dit kennis en wetenschapsjaar zou het LBSP het ultieme podium kunnen zijn voor de realisering van een kunstwerk geïnspireerd door kunst en wetenschap. Dit kunstwerk kan het LBSP internationaal op de kaart zetten tijdens het EuroScience Open Forum, het grootste wetenschapscongres van Europa dat in juli 2022 in Leiden plaatsvindt. Hier zouden we de eerste stap kunnen zetten richting een route van kunst die de verschillende gebieden en ook de bezoekers van het park met elkaar verbindt.

Kunst verbindt en brengt leven

Het LBSP laat zich kenmerken door wetenschap, ondernemerschap en innovatie maar om daadwerkelijk een levendig gebied te creëren is samenhang nodig: gelegenheid om te ontspannen en elkaar te ontmoeten. Kunst kan deze samenhang tot stand brengen. Met kunst ontstaan plekken waar studenten, werkenden, omwonenden, reizigers en bezoekers kunnen ademhalen en elkaar kunnen ontmoeten, van groen kunnen genieten en onverwacht verrast of ontroerd kunnen worden door een bijzonder kunstwerk. Kunst kan het park kortom een grote meerwaarde geven. Met het oog op Leiden2022 is dit het juiste moment om kunst naar het LBSP te brengen.

Kunstcommissie

Om de komst van kunst naar het gebied mogelijk te maken is de Kunstcommissie LBSP opgericht, bestaande uit ondernemers uit het park, stedenbouwkundigen, afgevaardigden van de gemeente en kunstkenners. Binnenkort zal de Kunstcommissie haar plannen aan de ondernemersvereniging presenteren. Het Lucas van Leyden Fonds, vanuit de gemeente opgericht als onafhankelijk fonds om kunst in de openbare ruimte te stimuleren, is enthousiast over dit initiatief en denkt als partner graag mee over de mogelijkheden om de ambities te realiseren.

Share this post