Leiden European City of Science 2022

Leiden European City of Science 2022

Als eerste Europese stad presenteert Leiden European City of Science 2022 een wetenschapsfestival van 365 dagen voor iedereen met een nieuwsgierige geest. Een jaar lang wordt een interactief programma vol activiteiten, lezingen, workshops, excursies, tentoonstellingen en evenementen aangeboden, met als doel om wetenschap en samenleving te verbinden. Benieuwd? Bekijk hier de trailer van onze openingsfilm met Commissioner Mariya Gabriel en Minister Robbert Dijkgraaf, die op 22 januari 2022 werd uitgezonden of kijk op Leiden 2022 | Leiden2022.

ERA Policy Agenda

Het initiatief voor dit bijzondere jaar kwam van de gemeente Leiden, de Universiteit Leiden, het LUMC en de Hogeschool. De titel wordt uitgegeven door EuroScience in Straatsburg en het project vindt plaats dankzij financiële ondersteuning door de Europese Commissie. Tot de wetenschappelijke hoogtepunten van het jaar behoren het EuroScience Open Forum (ESOF) in juli en de Young Talent Week in september. Leiden2022 is door de Europese Commissie als voorbeeldproject opgenomen in de ERA Policy Agenda: ‘Action 14: Bring Science closer to Citizens’.

EuroScience Open Forum (ESOF)

Het EuroScience Open Forum (ESOF) is het grootste multidisciplinaire wetenschappelijke congres van Europa. De 10e editie vindt van 13 tot en met 16 juli 2022 plaats in Leiden, in nauwe samenwerking met EuroScience vanuit Straatsburg. ESOF vindt uit oogpunt van duurzaamheid plaats in hybride vorm: we mikken op 1.500 deelnemers in Leiden en 3.500 online. Het thema van deze 10e editie is ‘Crossing Borders, Engaged Science, Resilient Societies’, met sessies rond A sustainable environment – Cultural Identities and Societal Transformation – Space for science – Healthy societies – Freedom and societal responsibility of science – Back to Business: the way forward with action-based entrepreneurship education en Off the beaten track: new paths for Academic Careers. ESOF vindt plaats in en rond de Pieterskerk (beursvloer & ontmoetingsruimte), de Stadsgehoorzaal en de panden van de Universiteit Leiden. Bij ESOF verwelkomen wij wetenschappers, beleidsmakers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven die een scherpe neus hebben voor nieuwe ontwikkelingen in wetenschap en samenleving. Daarnaast zijn wetenschappelijke organisaties zoals NWO, KNAW, European Research Council en uiteraard de Europese Commissie aanwezig. Meer informatie over het ESOF congres, de doelgroep en het programma is te vinden in bijgevoegde Brochure. Zie voor meer informatie: www.esof.eu.

Young Talent Week (EUCYS en EU Talenton)

De 33e finale van de grote Europese wetenschapswedstrijd voor jonge talenten, de European Union Contest for Young Scientists, zal van 12 t/m 18 september 2022 plaatsvinden in Leiden. Dit is tevens een flagship van het European Year of Youth. In Leiden strijden 150 jongeren (14 t/m 20 jaar) die in 40 landen de nationale voorrondes wonnen om de titel Best European Scientific Project 2022. EUCYS vindt plaats in en om de Hooglandse Kerk, waar een Play Zone wordt ingericht waar bedrijven zich met speelse challenges kunnen presenteren aan de jongeren. Naast EUCYS heeft de organisatie van Leiden2022 van de Europese Commissie de opdracht gekregen om een geheel nieuw concept te creëren voor Young Career Researchers en Earlly PHD studenten van 20 tot 25 jaar. Deze EU TALENTON voor de brigtest young minds of European Universities zal de vorm krijgen van een 4-daagse hackaton in Leiden.
In de Young Talent Week brengen we de meest veelbelovende jonge talenten in aanrakening met wetenschap, R&D en innovatie, in de prachtige Leidse binnenstad, met kunst en cultuur als bronnen van inspiratie. Het programma wordt ingekleurd met een Art Science programma waarin onder meer Brave New World en de jaarlijkse Nacht van Ontdekkingen plaatsvinden. Zie voor meer informatie: EUCYS2022 – EUCYS Leiden 2022.

Partnerships

Denkt u ook dat de band tussen wetenschap en samenleving versterking verdient? Dan attendeer ik u graag op de mogelijkheid om partner te worden. Dat kan op allerlei manieren, maar vooral door deel te nemen aan en zichtbaar te zijn op onze flagship events: ESOF en EUCYS. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Meta Knol, directeur Leiden European City of Science 2022 en/of met Paul Gruijthuijsen, verantwoordelijk voor partnerships en fondsenwerving. Uiteraard zijn we van harte bereid om wensen en mogelijkheden samen met u te verkennen. We hopen u te kunnen verwelkomen in Leiden, European City of Science 2022!

Share this post