Leidens Ontzet gaat door


De kogel is door de spreekwoordelijke kerk: Leidens Ontzet gaat door. Het feest waarmee Leiden het beleg van de Spanjaarden en het Ontzet door de Geuzen in 1574 herdenkt en viert, wordt dit jaar weer gevierd. Wel in aangepaste vorm en met de gebruikelijke disclaimer dat een landelijke aanscherping van de coronamaatregelen het programma nog kan wijzigen. Maar als het aan de gemeente en 3 October Vereeniging ligt, gaat er veel door.

Leidens Ontzet wordt normaliter op twee dagen gevierd: op 2 en 3 oktober. Deze editie is een deel van de traditionele viering en herdenking verplaatst naar 4 oktober omdat 3 oktober dit jaar op een zondag valt. In de praktijk komt het erop neer dat het dan drie dagen feest is in de stad want de kermis en de gezelligheid in de Leidse cafés gaan alle dagen door.

Op 2 oktober kan de stad weer gezamenlijk aan de Hutspotmaaltijd op de Hooglandsekerkgracht en als het meezit vervolgens door naar de Taptoe. Mocht de Taptoe toch niet doorgaan dan zullen veel feestvierders wat vroeger naar de kermis en de cafés gaan. ’s Avonds varen er boten met muziek door de stad en is er in park Matilo een groot jongerenfeest georganiseerd.

Op de website van de 3 October Vereeniging: 3october.nl en de vernieuwde app: 3 Oktober is het complete programma van de 3 October Vereeniging te vinden. Daarop zijn ook de coronamaatregelen te vinden die voor sommige evenementen gelden.

Leidens Ontzet kan alleen zo groots gevierd worden dankzij structurele steun vanuit het bedrijfsleven. Bedrijven kunnen daar op verschillende manieren aan bijdragen. Zo is er het 3 October Gilde. Dat is een groep ondernemers die jaarlijks 310 euro bijdragen om de Grote Hutspotmaaltijd mogelijk te maken. Zij organiseren ook de Haringveiling waarvan de opbrengst de laatste jaren ten goede kwam aan de viering in zorginstellingen. Daarnaast is er een mogelijkheid om 3 Oktober partner te worden. Informatie over alle mogelijkheden voor bedrijven is te vinden op de website van de 3 October Vereeniging: https://3october.nl/steun-ons.

Share this post