Steun het Leidse team van iGEM 2021


iGEM

iGEM staat voor International Genetically Engineered Machine. De iGEM competitie begon in 2003 in het MIT, Boston.
De iGEM competitie geeft studenten de kans om de grenzen van de synthetische biologie te verleggen door alledaagse problemen aan te pakken die de wereld beïnvloeden. Elk jaar wijden bijna 6.000 mensen uit 45 verschillende landen over de hele wereld hun zomer aan iGEM en komen dan in de herfst samen om hun werk te presenteren op de jaarlijkse Jamboree.

De Universiteit Leiden doet sinds 2016 mee aan de iGEM competitie. Bachelor- of masterstudenten van alle interdisciplinaire studies van de Universiteit kunnen zich aanmelden voor het iGEM Leiden team. Team iGEM Leiden 2021 bestaat dit jaar uit 14 studenten.

iGEM Leiden – de pitch

De afgelopen jaren bleek dat de synthetische biologie een potentiële game changer kon zijn bij de aanpak van milieu- en medische problemen. De grote uitdaging van biocontainment (d.w.z. het voorkomen van verspreiding in het milieu) van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) beperkt echter de impact van de synthetische biologie, aangezien GGO’s nog steeds meestal niet buiten het laboratorium kunnen worden gebruikt. Meer in het bijzonder vormt horizontale genoverdracht (HGT) van kunstmatige genen of resistentiemarkers een probleem, waardoor de toepassing van GGO’s in grootschalige oplossingen vrijwel onmogelijk wordt.

Ons doel is een betrouwbaar bioveiligheids- en biocontainmentsysteem tot stand te brengen dat HGT in GGO’s voorkomt.

Het iGEM Leiden team stelt een gemakkelijk toepasbaar systeem voor dat HGT voorkomt, door gebruik te maken van een wederzijds afhankelijk dubbel plasmide systeem. In ons systeem worden alle kunstmatige genetische elementen in twee plasmiden gekloneerd, waarbij beide plasmiden een complementair toxine/antitoxine (TA)-systeem dragen (zie afbeelding). Elk plasmide codeert het antitoxine voor het toxine dat op het andere plasmide is gecodeerd, en vice versa. Dit zorgt ervoor dat elk plasmide niet in een cel kan bestaan zonder het andere, anders zal het toxine de bacterie doden. Omdat HGT een stochastisch proces is, is de kans dat beide plasmiden naar een wild-type bacterie worden overgebracht kleiner dan de kans dat HGT van slechts één plasmide plaatsvindt. Daarom zou ons systeem veel veiliger moeten zijn met betrekking tot HGT.

Samenwerking

Ons doel is een betrouwbaar en gemakkelijk toepasbaar systeem te creëren. Daarom hechten wij veel waarde aan de meningen en feedback van deskundigen. Kennis en feedback van stakeholders en experts is nodig om ons project naar een hoger niveau te ontwikkelen, zodanig dat wetenschappers graag met ons systeem werken. Naast wetenschap, hecht iGEM veel waarde aan publieke betrokkenheid. Daarom engageren we ons graag met het publiek om andere mensen voor te lichten over GGO’s. Daarom organiseren we evenementen in musea en basisscholen, en presenteren we ons project aan instituten en bedrijven.

Iris Noordermeer

Sponsoring

Op dit moment zijn er nog verschillende hindernissen die tijdens ons project moeten worden genomen. Omdat dit project een eigen initiatief is, moet er zelf voor financiën gezorgd worden om laboratoriumwerk te kunnen verrichten, evenementen te organiseren en onderwijsprogramma’s op te zetten. Om dit allemaal mogelijk te maken, zoekt iGEM Leiden naar bedrijven en/of instellingen die hun project willen sponsoren.

Sponsoren krijgen toegang tot de gemeenschap van jonge wetenschappelijke professionals. Bijvoorbeeld: in november wordt de iGEM competitie afgesloten op een grote conferentie, genaamd de Giant Jamboree, waar duizenden professionele wetenschappers aanwezig zijn. Sponsors worden op deze en diverse andere conferenties aan een groot publiek gepresenteerd. Ook kan het iGEM team Leiden ten behoeve van sponsors een presentatie geven voor het bedrijf of op een congres dat door het bedrijf wordt georganiseerd.

iGEM Leiden start in september een crowdfunding actie. Om meer aandacht te trekken en een breder publiek te bereiken voor deze crowdfunding, worden ambassadeurs met een breed netwerk gezocht die de crowdfunding willen delen in hun netwerk.

Concreet gaat het om de volgende onderdelen die gesponsord kunnen worden (items zonder bedrag in natura):

 1. Locatie voor een bijeenkomst voor 30 personen in tweede helft september
 2. Plastic material (e.g. Eppendorf tubes, pipet points, culture plates, etc.) € 1.800
 3. DNA extraction kits € 1.000
 4. Plasmids costs € 550
 5. PCR € 800
 6. Gel electrophoresis € 250
 7. Digestion, Ligation, Transformation € 700
 8. The culture package (e.g. bacterial strains, LB medium, antibiotics, IPTG) € 500
 9. Team registration € 4.676,10
 10. Team registration fee for Giant Jamboree € 2.132,10 
 11. 8 uur Klankborden met wetenschappers bij Biotech bedrijven
 12. Ruimte voor publicaties in vakbladen
 13. Locatie voor prijsuitreiking van de iGEM competitie op 14 november voor 60 personen. Een ruimte waar de Nederlandse iGEM teams samen kunnen komen om elkaars presentaties te zien.
 14. Daarnaast nog een kleinere aparte ruimte (ook op 14 november) voor 12 personen, om rustig de online vragen van de juryleden te kunnen beantwoorden over hun project

Het iGEM team Leiden is zeer dankbaar voor elke vorm van hulp tijdens hun project. Voor meer informatie over ons project of voor vragen, kunt u contact met ons opnemen via igem@science.leidenuniv.nl.

iGEM Leiden bestaat uit (zie foto):
Bovenste rij vlnr: Giovi Duivenvoorden, Bachelorstudent Life Science & Technology, Pieter Schol, Masterstudent Biomedical Sciences, Quint van Loosen, Masterstudent Molecular Genetics & Biotechnology, Ehsan Razaghi Siahroudi, Bachelorstudent Biomedical Sciences, Lisa Kleinjan, Bachelorstudent Life science & Technology, Iris Noordermeer, Masterstudent Molecular Genetics & Biotechnology, Bas van Woudenberg, Masterstudent Molecular Genetics & Biotechnology, Sebastiaan Ketelaar, Masterstudent Molecular Genetics & Biotechnology, Igor van Meulen, Bachelorstudent Life Science & Technology, Jetse van Os, Bachelorstudent Molecular Science & Technology. Onderste rij vlnr: Siheng Li, Masterstudent Molecular Genetics & Biotechnology, Hoda Ekhlasi, Masterstudent Molecular Genetics & Biotechnology, Bo Berghuis, Masterstudent Molecular Genetics & Biotechnology, Chanel Naar, Masterstudent Biomedical Sciences.

Share this post