Nieuwe verkeerssituatie Zernikedreef vanaf vrijdag 14 januari


Vrijdag 14 januari 2022 ontstaat voor auto- en vrachtverkeer een ‘nieuwe’ verkeerssituatie. Verkeer vanuit de Sylviusweg en de Zernikedreef gaat gebruik maken van de net aangelegde rijbaan tussen de twee watergangen (de Trambaan). Vanaf de Einsteinweg rijdt verkeer op een deel van de ‘oude rijbaan’ ten zuiden van de watergangen.

Het versmallen van de rijbaan is nodig om de nieuwe inrichting te maken. In de nieuwe situatie komt een groenstrook tussen de rijbaan en het voetpad. Eind januari worden enkele bomen die behouden blijven verplant naar hun nieuwe locatie op de Zernikedreef (nabij Einsteinweg).

Voorbereidende werkzaamheden

Half januari 2022 starten de voorbereidingen voor de nieuwe boomlocaties. Wanneer de bomen zijn verplaatst beginnen in februari de werkzaamheden aan het voet- en fietspad voor TNO (fase 5).

Wat betekent dit voor het verkeer?

Op dit moment is de plek waar de bomen komen nog verhard. Halverwege januari 2022 wordt één rijstrook van de Zernikedreef, tussen Einsteinweg – Sylviusweg, werkgebied. Vanaf dat moment gaat voor het auto- en vrachtverkeer de nieuwe verkeerssituatie in, waarbij de twee rijrichtingen zijn opgesplitst door water. Het is daardoor niet meer mogelijk om linksaf te slaan naar de Sylviusweg vanaf de rijrichting Einsteinweg-Zernikedreef. De Sylviusweg is voor auto- en vrachtverkeer bereikbaar vanaf de Plesmanlaan via bijvoorbeeld de Archimedesweg (zie tekening). Ook kunnen vrachtwagens niet meer stilstaan op de rijbaan om te laden of lossen.
Dit is een definitieve verandering van de verkeerssituatie om de veiligheid voor fietsers en voetgangers in het gebied te verbeteren.

Verkeerswijziging 14 januari 2022

De gemeente verwacht dat 14 januari 2022 de verkeerssituatie wijzigt. Het is afhankelijk van de weersomstandigheden of we de werkzaamheden die hiervoor nodig zijn op tijd kunnen uitvoeren.

Voor meer informatie, kijk op de website van Bam Infra

Share this post