Open dag op nieuwbouw SEH LUMC


Tijdens de Dag van de Bouw op 8 juni krijgt u de unieke kans om de in aanbouw zijde SEH te bezoeken. De afdeling Bouwzaken van het LUMC stelt de nieuwbouw open en geeft u de mogelijkheid een beeld te vormen van de complexe combinatie van techniek en medische zorg binnen een gespecialiseerde afdeling.

Werkzaamheden

Na de sloopwerkzaamheden op de oude locatie heeft de standaard LUMC renovatie van de gevel plaatsgevonden (isolatie, beplating en glasvlakken). Een nieuwe straatwand inclusief openbare toiletten, toegangsdeuren en nieuwe brandscheiding zijn gerealiseerd.
Binnen deze contouren is een compleet nieuwe Spoedeisende Hulp afdeling van 3600 m2 opgebouwd waarin de laatste stand van techniek en medische eisen verwerkt zijn. Deze zomer vindt de oplevering van deze afdeling plaats
Het nieuwe SEH-complex is zo ingericht dat er meer dan voorheen optimale en innovatieve patiëntenzorg geboden kan worden met een hogere patiënttevredenheid Er zijn meerdere verzorgingsgebieden te weten: de acute kamers, highcare- en lowcaregebied en het acute kort verblijf.

Praktisch

  • De open dag vindt plaats in het kader van de Dag van de bouw op 8 juni 2024.
  • De bezoektijd is van 10.00 – 14.00 uur.
  • Ingang via de opgang van de ambulance inrit, vanaf hoofdingang LUMC bewegwijzerd op 8 juni

Nieuwe Spoedeisende Hulp

Na oplevering van de nieuwe Spoedeisende Hulp (SEH) in het LUMC is er sprake van spoedzorg voor het verzorgingsgebied van de regio Zuid-Holland Noord met een verzorgingsgebied van circa 530.000 inwoners.
Gedurende de renovatie van de SEH wordt gebruik gemaakt van een interim locatie op het terrein tussen spoorlijn en het LUMC-gebouw. De werkzaamheden voor deze tijdelijke voorziening zijn gestart in juni 2020.

Share this post