OVBSP: belangenbehartiger en verbinder

bas reichert ovbsp

Als voorzitter van de OVBSP kent Bas Reichert het Bio Science Park als geen ander. De CEO van BaseClear zetelt met zijn bedrijf sinds 1993 op het park. “Een inspirerende omgeving om te werken.” Wat doet de OVBSP en wat zijn de plannen? Vijf vragen aan Bas.  

Toen je begin 2020 als voorzitter aantrad, veranderde ook de rol van de OVBSP? 

“De grootste verandering was dat het parkmanagement is overgegaan van de OVBSP naar de nieuw opgerichte stichting Leiden Bio Science Park. Deze stichting heeft als doel om het park als innovatiedistrict op de kaart te zetten. Voor ons als ondernemersvereniging betekende dat we in een nieuwe fase belandden. We gaan naar een situatie dat we vooral de belangenbehartiger zijn van de ondernemingen en instellingen op het park. Ik vind dat een ondernemersvereniging ook zo hoort te acteren en als vertegenwoordiger voor de bedrijven optreedt naar alle stakeholders die met het park te maken hebben.” 

Wat staat de OVBSP voor, wat bieden jullie? 

“We zorgen ervoor dat de leden elkaar vinden en ontmoeten, elkaar leren kennen, van elkaar profiteren en samen dingen doen. Het Bio Science Park is een groeiend geheel. De gemeente en kennisinstellingen hebben de ambitie het park groter te laten worden en dat is in het belang van de bedrijven op het park. Maar dat kan ook tot uitdagingen leiden. Als er nieuwe bedrijven komen, heeft dat effect op het park als geheel. We willen dat het vervoer en de logistiek goed is geregeld op het park. We streven naar een park met ruimte voor ontmoetingsplekken waar je kunt vergaderen en horeca waar je met gasten kunt lunchen. Als ondernemersvereniging inventariseren we de wensen en belangen van de bedrijven en brengen dat over op de andere stakeholders.” 

Ik zie mooie bedrijven om me heen die innoverende producten en diensten ontwikkelen, die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van mensen.

Welke voordelen heeft de ondernemersvereniging nog meer? 

“We organiseren al de nodige bijeenkomsten, zoals het CEO-ontbijt. We willen dat de komende tijd uitbreiden met bijeenkomsten voor het hogere management, waarin we actuele thema’s bespreken. We organiseren lunchbijeenkomsten voor nieuwe leden waar ze vertellen wie ze zijn en wat wij als ondernemersvereniging voor ze kunnen betekenen. Met bestaande leden willen we vaker in contact komen. Nog meer voordelen: we hebben collectieve afspraken gemaakt met organisaties voor kortingen op diensten, van beveiliging tot ziektekostenverzekeringen. We staan open voor de inbreng van de leden. Elke ondernemersvereniging in Leiden wordt deels gefinancierd door de opslag van de OZB-belasting. Een deel van dat geld reserveren we voor activiteiten die ten gunste komen voor de ondernemers op het park, die daarvoor ideeën kunnen aandragen.” 

Hoe zie jij de toekomst van het Bio Science Park? 

“We zijn heel positief over de toekomst van het park. De bio- en lifescience-industrie is een bloeiende sector en willen ervoor zorgen dat het Leidse Bio Science Park hierin het toonaangevende park is in Nederland. De stichting zet het park op de kaart, maar wij ondersteunen dit van harte vanuit de ondernemersvereniging.” 

Hoe voelt het voor jezelf om onderdeel te zijn van het park? 

“Dat voelt heel goed. Ons bedrijf is hier groot geworden. Samen met mijn vrouw ben ik in 1993, rechtstreeks vanuit de collegebanken als student, het bedrijf gestart. We hebben veel te danken aan de omgeving van het Bio Science Park: er is veel kennis aanwezig en onze klanten zitten er. Ik zie mooie bedrijven om me heen die innoverende producten en diensten ontwikkelen, die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Dat maakt me trots en daar wil ik in mijn rol als voorzitter graag aan bijdragen.” 

Share this post