Park Management


Het is belangrijk voor ondernemers dat hun park Veilig is en er goed bijligt.

Wij vinden het van groot belang dat de gebruikers / bedrijven op het park een éénduidig en makkelijk vindbaar “loket” hebben waar zij signalen, vragen of wensen kenbaar kunnen maken.

Bas Reichert

Medewerkers van bedrijven en andere gebruikers van het park zien vaak als eerste wanneer er iets mis is. Door hier een melding van te maken houden we met elkaar het park veilig en toonbaar..

U kunt een melding openbare ruimte richten aan
Raïssa Koppenol
maintenance@lbsp.nl
+31 (0) 6 57541775

Urgente meldingen betreffende de veiligheid kunnen worden doorgegeven aan het alarmnummer 112

Voor overige meldingen betreffende de openbare ruimte zijn er de volgende kanalen:

Parkmanagement is een belangrijke taak van de ondernemersvereniging, die belegd is bij de stichting
LBSP. De ondernemersvereniging stuurt daarbij de stichting aan en ziet toe op de uitvoering.
Onder parkmanagement verstaan wij:

  • Contact, overzicht en makelaarsfunctie voor ruimtes in bestaande bebouwing
  • Ontvangst toekomstige & nieuwe bewoners (na acquisitie: ‘warm bad’)
  • Aanspreekpunt voor nationale acquisitie
  • Deelnemen aan overleg mbt kwaliteit LBSP & gebouwen (bv BREEM-certificaat duurzaamheid)
  • Vertegenwoordigen LBSP mbt bereikbaarheid
  • Aanspreek- en informatiepunt voor vergunningen, veiligheid (oa. Keurmerk Veliig Ondernemen) etc
  • Signaalfunctie beheer & groot onderhoud openbare ruimte
  • Overleg, creëren en bewaken raamovereenkomsten beheer openbare ruimte (bv maaien, zoutstrooien, wifi)
  • Doen van klein onderhoud en herstelwerk openbare ruimte

Share this post