Parkmanagement Leiden Bio Science Park


Een schoon en goed onderhouden LBSP is van groot belang voor ondernemers.

Medewerkers van bedrijven en andere gebruikers van het park zijn vaak de eersten die het opmerken als er iets mis is. Door dit te melden, houden we samen het park veilig en toonbaar. Meldingen moeten ook worden opgevolgd.

Parkmanagement

Parkmanagement is een belangrijke taak van de ondernemersvereniging, die is toevertrouwd aan de Stichting LBSP. De ondernemersvereniging stuurt de stichting aan en houdt toezicht op de uitvoering.

Voor de controle van de openbare ruimte en het oppakken en opvolgen van de gedane meldingen, werkt de Stichting LBSP samen met parkmanager Raïssa Koppenol van ParkTrust BV.

Zij heeft veel ervaring met alle aspecten van het Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerreinen (KVO-b) en hoe een terrein schoon, heel en veilig gehouden kan worden. Elke twee weken wordt de ruimte geïnspecteerd en worden eventuele onvolkomenheden gerapporteerd. Ook neemt zij deel aan de werkgroep KVO-b en het Veiligheidsoverleg.

Als u per e-mail een melding hebt gedaan of een vraag hebt gesteld over de openbare ruimte, zal zij contact met u opnemen.

Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks contact met haar opnemen via maintenance@lbsp.nl of 06-57541775

Share this post