Rapidemic: LS&H bedrijven help Oekraïne


Vanwege het conflict in Oekraïne is er een dringend tekort aan medicijnen en medische hulpmiddelen. Rapidemic heeft een stichting Stichting Zeilen van Vrijheid opgezet, die o.a. ambulances en medicijnen opstuurt naar Oekraïne. Het lukt goed om de logistiek hiervan te regelen, omdat zij erg nauwe contacten hebben met de Oekraïense overheid en met meerdere ziekenhuizen. Hierdoor kunnen de auto’s snel de grens passeren en hebben wij een actueel beeld van welke medicijnen nodig zijn.

Bijdragen en donaties

Momenteel krijgen wij medische goederen uit donaties en uit samenwerkingen met een aantal fondsen. Er zijn ongetwijfeld bedrijven op het Leidse Bio Science Park die ook mee willen helpen met het oplossen van het tekort.
[Een lijst met benodigde medicijnen komt hier].

Een financiële bijdrage kan via de website van de Stichting Zeilen van Vrijheid, of rechtstreeks op de bankrekening NL51BUNQ2068815923 ten name van Zeilen van Vrijheid onder vermelding van Medicijnen voor Oekraïne.

Wil je ook helpen?

Als je wilt helpen, dan willen wij je vragen om ons hierin te ondersteunen door middel van donaties (van medische goederen of geld) of door ons medische goederen met korting te laten inkopen. Er is een lijstje van benodigde spullen op te vragen bij Eugene Golov. (Hij is momenteel een nieuwere versie aan het compileren)

Share this post