Reconstructie Leiden Bio Science Park


De gemeente Leiden en Universiteit Leiden werken samen aan de reconstructie van de openbare ruimte en infrastructuur in het Leiden Bio Science Park. Het doel van het project is het verbeteren van de kwaliteit van het LBSP, het grootste innovatiedistrict op het gebied van Life Sciences & Health in Nederland. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verbeteren van de bereikbaarheid voor met name de fietser en voetganger, met de ‘Hartlijn’ als middelpunt. De Hartlijn is het fiets- en voetpad dat alle centrale plekken in het LBSP met elkaar verbindt. Het verkeer op de Hartlijn krijgt in de nieuwe situatie voorrang op het andere verkeer. De Hartlijn krijgt een herkenbaar uiterlijk door gebruik van kleur en een strook met medicinale beplanting. Binnen het project is ook veel aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Reconstructie in delen

De reconstructie en aanleg van de ‘Hartlijn’ duurt naar verwachting drie tot vijf jaar. In het eerste deel (A) richten we de Zernikendreef, Trambaan en Sylviusweg opnieuw in.  Om de faciliteiten in het gebied bereikbaar te houden, worden de werkzaamheden in fasen uitgevoerd. Zie het kaartje in de bijlagen. 

Werkzaamheden vanaf 28 april

Vanaf 28 april gaat de spreekwoordelijke ‘schop in de grond’. We verwijderen het fietspad op de Sylviusweg en de Trambaan (deel van de Zernikendreef). Fietsers volgen een omleiding. Deze is aangegeven met gele borden. Bestemmingsverkeer kan via het achterliggend gebied fietsen om het bedrijf, de Hogeschool of faculteiten te bereiken.

Stel uw vraag aan de omgevingsmanager

Indien u tijdens de uitvoering vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u terecht bij één vast aanspreekpunt: Jolanda Geleijnse, omgevingsmanager van het project. Zij is bereikbaar op werkdagen.
Bel telefoonnummer 06 – 524 47 425 of stuur een e-mail naar leidenbiosciencepark@bam.com

Share this post