Vacature Penningmeester OVBSP


Over de OVBSP

De Ondernemersvereniging Bio Science Park is de belangenbehartiger voor bedrijven en instellingen op het Leiden Bio Science Park.

Dit is HET platform voor netwerken met collega’s. Ook de komende jaren zal het Bio Science Park verder groeien en zal de bedrijvigheid zich ontwikkelen. Dat kan alleen in goed overleg en in samenwerking met alle andere partijen.

We opereren onafhankelijk van overheden en leveranciers en vormen een structurele gesprekspartner.

Voor meer informatie, zie https://www.ovbsp.nl/onze-missie/

De functie

In verband met het vertrek van de huidige penningmeester zoeken wij een enthousiaste, ondernemende en actieve nieuwe collega in ons bestuur, die de portefeuille van penningmeester op zich neemt.

  • Je bent werkzaam op het Leiden Bio Science Park.
  • Je stelt de begroting en de jaarrekening van de vereniging op en licht deze toe op de Algemene Ledenraad.
  • Je bent verantwoordelijk voor het betalingsverkeer en de relatie met onze bank.
  • Je participeert in het bestuur van de ondernemersvereniging.

Overige informatie

Het bestuur vergadert ongeveer tien keer per jaar.
Vergaderingen worden in het Nederlands gehouden.
Het is een onbezoldigde functie.
Meer informatie over de functie en het bestuur? Stuur een mail aan info@ovbsp.nl

Share this post