Wat zou jij doen met 1,6 miljard?


Online raadpleging Oude Lijn van donderdag 14 maart tot 30 april.


De Zuidelijke Randstad groeit de komende jaren fors. Er komen 170.000 woningen en 85.000 arbeidsplaatsen bij in de steden langs de Oude Lijn zoals Leiden, Den Haag, Delft, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht. Het is belangrijk dat deze nieuwe woon- en werklocaties goed ontsloten worden met het openbaar vervoer. Daarom investeren Rijk en Regio 1,6 miljard in de Oude Lijn en het ontsluiten van woningbouwlocaties om de Oude Lijn, waaronder Knooppunt Leiden Centraal.

Leiden Centraal Station

Het Station Leiden Centraal vormt zowel een fysieke als een gevoelsmatige barrière tussen de Stad Leiden en het Leiden Bio Science Park. Met de planontwikkeling in het kader van de herinrichting van het stationsgebied, is er gelegenheid hier iets over in te brengen.

Geef je mening

De online raadpleging stelt inwoners vragen over de keuzes die kunnen worden gemaakt voor de Oude Lijn en de stationsgebieden. Met een zogenaamde Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) worden de keuzes die de overheid moet maken zo goed mogelijk nagebootst. Inwoners krijgen verschillende dilemma’s voorgelegd: moeten we nieuwe stations bouwen? De frequentie van sprinters verhogen? Of juist de fietsverbindingen naar de stations verbeteren? En moeten we in de stationsgebieden vooral ruimte maken voor fietsers en voetgangers? Of juist voor groenvoorzieningen? Of voor woningen en kantoren?

De uitkomsten van de raadpleging leveren een scherp beeld op van voorkeuren, gemeenschappelijke waarden en zorgen van inwoners en worden meegenomen in het participatietraject dat in Leiden in januari al is gestart. De raadpleging staat open van donderdag 14 maart tot 30 april. De verwachting is dat de eerste resultaten voor de zomer openbaar worden gemaakt.

Share this post