Werkzaamheden Einsteinweg vanaf 6 mei


Na ongeveer twee jaar te zijn weggeweest vinden er komend jaar weer een aantal werkzaamheden plaats vanuit BAM Infra in de omgeving van Leiden Bio Science Park.

Werkzaamheden Einsteinweg

De Einsteinweg tussen de Zernikedreef en Ehrenfestweg is vanaf maandag 6 mei afgesloten voor doorgaand verkeer in verband met wegwerkzaamheden. Het werkgebied bestaat uit 2 fasen, 2A aan de noordzijde van de Einsteinweg en vervolgens fase 2B aan de zuidzijde. De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin augustus 2024.

Werkzaamheden fase 2A

Afsluiting van maandag 6 mei tot en met begin juni

Tijdens de werkzaamheden in fase 2A breken we de volledige rijbaan, het fietspad en het voetpad open. Om het riool toekomstbestendig te maken brengen we een extra put, een duiker en hemelwaterafvoer aan. De duiker verbindt de twee sloten met elkaar. Vervolgens brengen we ook asfalt aan.

De werkzaamheden duren naar verwachting van 6 mei tot begin juni. Tijdens deze werkzaamheden is het werkgebied volledig afgesloten en is er een omleiding voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers, zoals te zien op de tekening.

Werkzaamheden fase 2B

Afsluiting van begin juni tot en met begin augustus

Tijdens de werkzaamheden in fase 2B werken we aan de nieuwe inrichting. We brengen straatwerk aan, plaatsen borden en nieuwe lantaarnpalen.

Deze werkzaamheden duren naar verwachting van begin juni tot en met begin augustus. Tijdens deze werkzaamheden is het werkgebied afgesloten en is er een omleiding voor verkeer ingesteld. Voetgangers en fietsers kunnen wel langs het werkgebied.

Meer informatie, of signaleren van knelpunten

Stuur een mail aan omgevingsmanager BAM Infra Renske Heijker

Share this post