Whatsapp Buurtpreventie op het Science Park


De ondernemersvereniging OVBSP heeft Martien Hogewoning gevraagd om een Whatsapp Buurtpreventie groep op te zetten.

Het Leiden Bio Science Park is een inspirerende en mooie campus om te mogen werken, studeren of verblijven. Als ondernemers (de OVBSP) willen we het park ook zo veilig mogelijk maken en daarvoor zijn er tal van maatregelen en initiatieven gerealiseerd. Zo kennen we de collectieve surveillance (Huschka groep) welke surveilleert op het park en hebben we ook een keurmerk veilig ondernemen bedrijventerreinen (certificaat KVO-B). Hiermee zijn de belangrijkste preventieve veiligheidszaken voor de openbare ruimtes geregeld.

Toch wil de ondernemersvereniging een stap verder op gebied van veiligheid. Op het Leiden Bio Science Park zijn meerdere gebouwen waar laboratoria zijn gevestigd. Het is goed om te realiseren  dat er sprake kan zijn van verhoogd risico en daarom belangrijk om bij incidenten de omgeving en omliggende panden te kunnen informeren. Door nauwer samen te werken (goede buur principe) kunnen we ook in de toekomst zorgen dat bij incidenten iedereen op tijd wordt geïnformeerd en de juiste maatregelen kunnen worden genomen.

Daarom wordt het  Leiden Bio Science Park op gedeeld in een aantal logische clusters waarin “buurt preventie app’s”  worden ingericht. Deelnemers kunnen hun buren informeren over incidenten. Behalve incidenten is de app natuurlijk ook geschikt om misstanden aan elkaar  te melden. Denk dan aan overlast, diefstallen, inbraken enz…

Martien Hogewoning is een goede bekende op het Science Park. hij was van 2006 – 2009 parkmanager en kent het park op zijn duimpje. Martien zal alle bedrijven benaderen om de nodige stappen te nemen. Via de nieuwsbrieven van de OVBSP en stichting Leiden Bio Science Park zullen we u op de hoogte houden van de voortgang van dit project. U bent natuurlijk vrij om zelf contact op te nemen met Martien Hogewoning. U kunt hiervoor mailen aan martienhogewoning@gmail.com en/of bellen op 0614002294.

Share this post