Onze missie

Visie & missie

Al sinds 1998 het geluid van ondernemers

De Ondernemersvereniging BioScience Park, de OV BSP, is in 1998 opgericht en kreeg in 2009 zijn huidige naam.

Op de twee-jaarlijkse Algemene ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en presenteert het de belangrijkste plannen voor het lopende en de komende jaren.

  • Belangenbehartiger voor bedrijven en instellingen op het Leiden Bio Science Park.
  • HET platform voor netwerken met collega’s.
  • Onafhankelijk van overheid en leveranciers.
  • Een structurele gesprekspartner voor overheden en andere relevante fora.
Laboratory Technician Dripping Liquid into Test Tube --- Image by © A. Huber/U. Starke/zefa/102223 - Corbis
600274
2259764

OVBSP:
belangenbehartiger en verbinder


Bas reichert OVBSP